[float_ads]
A-Z list
    Autoplay next episode: On
    Tắt đèn
    Báo lỗi
    5.3K lượt xem

Một bệnh dịch hạch được gọi là các cripples chết sống một nền văn minh đã bị hủy hoại bởi Một nhóm nhỏ các nhà khoa học còn sống sót và các bác sĩ ở Atlanta, Georgia, nhà của CDC công việc chữa bệnh để tiết kiệm gì còn lại của "tội diệt chủng, tình trạng hỗn loạn và chết đói."nhân loại. Để hoàn thành công việc của họ, họ cần thông tin được lưu trữ trên một hệ thống máy tính tại thành phố New York. Ngọc trai Prophet (Dayle Haddon) tình nguyện viên cho nhiệm vụ chuyển phát nhanh nguy hiểm và được lập thành một người máy thông qua phẫu thuật tăng thêm.

Server #1