[float_ads]
A-Z list
    Autoplay next episode: On
    Tắt đèn
    Báo lỗi
    12.1K lượt xem

Mật Mã Sống Còn nói về công việc nguy hiểm mà Toorop đang thực hiện. Anh bảo vệ người phụ nữ từ Nga sang Trung Quốc mà không biết có nhiều nguy hiểm đang chờ anh. Giáo hội muốn chiếm lấy 1 mầm móng trong cơ thể người phụ nữ đó để sản sinh ra đấng cứu thế. Liệu anh có bảo vệ thành công người phụ nữ đó, hãy xem Mật Mã Sống Còn đề tìm câu trả lời nhé.

Server #1