[float_ads]
A-Z list
    Autoplay next episode: On
    Tắt đèn
    Báo lỗi
    5.5K lượt xem

Phim Thực Thi Mệnh Lệnh: Chọn lên ba năm sau khi các sự kiện trong Magnum Force, một nhóm được gọi là đe dọa khủng bố, Force Strike cách mạng của nhân dân tuyên bố chiến tranh thành phố San Francisco và yêu cầu một khoản tiền chuộc được trả tiền, nếu không họ có kế hoạch để thổi thành phố ngoài. Phim Thực Thi Mệnh Lệnh: Trong khi Thanh tra ';;Dirty Harry Callahan đang ở trạng thái lấp lửng theo phương pháp không chính thống của mình trong một vụ cướp, anh vào nó để gửi các nhóm khủng bố, bằng cách chơi trò chơi của họ bằng cách bẩn hơn hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, ông có một đối tác mới, mà có thể chứng minh nhiệm vụ được phần nào khó khăn hơn bao giờ hết, trừ khi hai có thể làm việc cùng nhau.

Server #1