[float_ads]
A-Z list
    Autoplay next episode: On
    Tắt đèn
    Báo lỗi
    5.6K lượt xem

Vua Bò Cạp: Phim hành động nói về một lãnh chúa Memnon ông có một nữ nhà tiên tri bên cạnh ông tuyên đoán trước được tương lai vận mệnh và luôn giúp ông chiến thắng. Và bây giờ một chàng trai được thuê để ám sát Memnon. Trong quá trình thâm nhập anh ta biết được có một nữ tiên tri luôn ở sau lưng giúp đỡ và còn cho anh biết rằng anh sẽ chết trong một trận đánh. Anh chàng không tin vào lời tuyên đoán mà còn tìm cách chứng tỏ là số phận của anh là thuộc về anh. Vậy anh chàng này sẽ như thế nào có tự quyết định được số phận của mình không hãy đ1on xem phim Vua Bò Cạp.

Server #1